Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na rozbudowę  i modernizację systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach dla województwa pomorskiego BL-I.272.16.202, pod adresem:

https://oneplace.marketplanet.pl/zapytania-ofertowe-przetargi/-/rfp/view/1036606/-rozbudowa-i-modernizacja-systemu-ostrzegania-ludnosci-o-zagrozeniach-dla-wojewodztwa-pomorskiego-?_7_WAR_organizationnoticeportlet_redirect=https%3A%2F%2Foneplace.marketplanet.pl%3A443%2Fzapytania-ofertowe-przetargi%2F-%2Frfp%2Fcat