Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet OnePlace pod adresem: https://gdansk-uw.ezamawiajacy.pl/pn/gdansk-uw/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList