Dokumentacja postępowania na platformie elektronicznej: https://gdansk-uw.ezamawiajacy.pl/pn/gdansk-uw/demand/notice/public/30845/details