Dokumentacja zamówienia pod adresem: https://gdansk-uw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet