Dokumentacja zamówienia pod adresem: https://gdansk-uw.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/72741