2018 r.

W 2018 roku Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna przeprowadziła 1 postępowanie dyscyplinarne.
W wyniku postępowania obwinionego geodetę ukarano karą nagany.

2017 r.

W 2017 roku Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna przeprowadziła 2 postępowania dyscyplinarne.
W wyniku pierwszego postępowania obwinionego geodetę ukarano karą upomnienia.
W wyniku drugiego postępowania obwinionego geodetę ukarano karą upomnienia.