Komunikat z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
Gdańsk, 13 listopada 2012

W dniu 13 listopada 2012 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył Wojewoda Pomorski, pan Ryszard Stachurski.
Członkowie Prezydium dokonali ustaleń dotyczących kolejnego posiedzenia Komisji nt. kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim, które zaplanowano na styczeń 2013 r.
Zdecydowano również, że obchody X-lecia WKDS odbędą się w grudniu.
W dalszej części spotkania omówiono sprawy bieżące.

Przygotowała: Agnieszka Bytner