W związku z wypełnieniem obowiązku wynikającego z  art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1123), informuję, że w 2017 roku do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nie wpłynęła żadna petycja w rozumieniu ww. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Formę oraz wymaganą treść petycji regulują przepisy ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1123)