Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem wytycznych opublikowanym stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/katalog-wytycznych