Wyroki i postanowienia WSA Gdańsk w przedmiocie:

Aktualizacji ewidencji gruntów i budynków

 

 Dostępu do informacji z ewidencji gruntów i budynków, wydawania wypisów i wyrysów z egib

 

 Gleboznawczej klasyfikacji gruntów