W dniach 14-15 września 2017 r. w Gołuniu k. Wdzydz Kiszewskich odbyło się szkolenie zorganizowane przez PWINGiK oraz SGP Oddział w Gdańsku. Tematem spotkania były „Zadania z zakresu geodezji i kartografii w świetle nowych uregulowań prawnych”. Szkolenie było przeznaczone dla pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego, a także dla zaproszonych przedstawicieli firm geodezyjnych i kartograficznych oraz stowarzyszeń. Wśród zaproszonych znaleźli się również: Grażyna Kierznowska – ówczesny główny geodeta kraju, Mariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski, Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego, oraz Henryk Ossowski – wicestarosta kościerski.
Wiodącym tematem pierwszego dnia szkolenia było omówienie problemów związanych z budową Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. W drugim dniu szkolenia odbyła się natomiast narada robocza WINGIK, podczas której pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku omówili problematyczne zagadnienia zgłaszane wcześniej przez geodetów powiatowych.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi w trakcie szkolenia, które dostępne są w zakładce Prezentacje ze szkoleńPliki do pobrania:

Harmonogram szkolenia w Gołuniu.pdf
Program narady Gołuń 14-15.09.2017