W dniu 27 lutego 2017 r. odbyła się narada, w której uczestniczyli Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodeta Województwa, Geodeci Powiatowi i inni przedstawiciele starostów oraz pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W trakcie narady pracownicy Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych przeprowadzili szkolenie z zakresu scalania i wymiany gruntów. Prezentacje omawiali kolejno Pani Ewa Witkowska – dyrektor WBGiTR, Pan Marcin Łada oraz Pani Katarzyna Chomyj. Prezentacje WBGiTR dostępne w zakładce Prezentacje ze szkoleń.
W drugiej części spotkania Pani Janina Peliksza-Tanan – pracownik Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w prezentacji pt. "Kontrole PWINGiK 2016" omówiła najczęściej pojawiające się uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone podczas przeprowadzonych w 2016 r. kontrolach.

 

Pliki do pobrania:

Program narady.pdf