W dniu 16 kwietnia 2019 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku odbyła się cykliczna narada robocza organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa pomorskiego, organizowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pana Krystiana Kaczmarka.

W naradzie udział wzięli geodeci powiatowi oraz miejscy powiatów i miast na prawach powiatu województwa pomorskiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu odpowiedzialnych za sprawy geodezji i kartografii, a także pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku.

Naradę rozpoczęło krótkie wystąpienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pana Krystiana Kaczmarka, który przywitał przybyłych gości oraz pokrótce omówił program narady.

Po części oficjalnej jako pierwszy głos zabrał Pan Marek Cygiert Geodeta Powiatowy Starostwa Powiatowego w Pucku, który przedstawił krótkie sprawozdanie z dotychczasowego przebiegu prac nad objęciem ewidencją gruntów i budynków terenów morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej.

Następnie głos zabrał Pan Andrzej Żylis Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku, który w prezentacji pt. „Weryfikacja prac geodezyjnych i kartograficznych – obowiązki starosty”, przedstawił istotne kwestie w tym zakresie wynikające z doświadczeń Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej nabytych podczas kontroli i w trakcie prowadzenia spraw związanych z rozpatrywaniem odwołań wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych od decyzji starosty w sprawie odmowy włączenia dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Prelegent szczegółowo omówił procedurę weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych. W prezentacji nie zabrakło konkretnych przykładów nieprawidłowości wykazywanych w protokołach weryfikacji, jak również przykładów orzeczeń  sądowych.

W następnej kolejności wystąpił Pan Karol Koss Geodeta Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Bytowie. W prezentacji pt. „Kierunki zmian w ewidencji gruntów i budynków” przedstawił proponowane zmiany jakie ma za sobą przynieść nowy tekst rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz namawiał do udziału w konsultacjach i składania wniosków w tym zakresie.

 Kolejna prezentacja poświęcona była problemowym zagadnieniom związanym z ewidencją gruntów i budynków zgłoszonym przez pracowników administracji powiatowej województwa pomorskiego do PWINGiK. Analizę zgłoszonych problemów i sposób ich rozwiązania przedstawiła w swojej prezentacji Pani Janina Peliksza-Tanan, główny specjalista Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w prezentacji pt. „Ewidencja gruntów i budynków – analiza problemów”.

Na naradzie wystąpił również Pan Karol Stachura główny specjalista Departamentu Majątku i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W swojej prezentacji pt. „Wymiana danych PZGiK w formacie GML w województwie pomorskim – doświadczenia, wnioski, propozycje” przedstawił swoje doświadczenia związane w wymianą danych PZGiK w formacie GML oraz praktyczne propozycje ułatwień w tym zakresie.

Na zakończenie głos zabrał Gospodarz narady – Pan Krystian Kaczmarek, który podziękował gościom za przybycie oraz złożył wszystkim jej uczestnikom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Namawiał również do czynnego udziału w opiniowaniu projektu nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Pliki do pobrania:

Program narady