Prezentacje z narady PWINGiK, Gdańsk 5 kwietnia 2018 r.