Prezentacje z narady PWINGiK z organami Służby GiK, Gdańsk 16 kwietnia 2019 r.