Prezentacje z Wideokonferencja Pomorskiej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - 18 września 2020 r.