Prezentacje z Wideokonferencja Pomorskiej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - 25 maja 2021 r.