Prezentacje z Narady roboczej Pomorskiej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 26.11.2021 r.