Plan Kontroli Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na 2019 rok znajduje się na stronie BIP.