Poniżej zamieszczamy stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie nieodpłatnego udostępniania danych z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 8 oraz ust. 1b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) na potrzeby procedury sporządzania dokumentów planistycznych oraz analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. d, art. 14 ust. 5 i art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

Stanowisko MIiR.pdf