Podsumowując działania Rzecznika Dyscyplinarnego do orzekania w sprawach dyscyplinarnych przeciwko osobom wykonującym samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii podajemy do wiadomości, że w 2018 roku:

  • wszczęto 6 postępowań dyscyplinarnych,
  • 1 postępowanie umorzono,
  • 5 postępowań nadal jest w toku.

 

Ponadto informujemy, że w 2018 r. Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna wydała 1 orzeczenie o ukaraniu w stosunku do geodety uprawnionego (postępowanie dyscyplinarne wszczęte w 2017 r.).