W dniu 16 kwietnia 2019 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku odbyła się narada robocza organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa pomorskiego, organizowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

 W naradzie udział wzięli geodeci powiatowi oraz miejscy powiatów i miast na prawach powiatu województwa pomorskiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu odpowiedzialnych za sprawy geodezji i kartografii, a także pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku.

 W trakcie narady omówiono i przedyskutowano zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii takie jak:

  • przebieg prac nad objęciem ewidencją gruntów i budynków terenów Zatoki Gdańskiej
  • weryfikacja prac geodezyjnych i kartograficznych
  • kierunki zmian w ewidencji gruntów i budynków
  • problemy z jakimi spotykają się pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
  • wymiana danych PZGiK w formacie GML w województwie pomorskim

 Prezentacje swoje przedstawili kolejno: Pan Marek Cygiert, Pan Andrzej Żylis, Pan Karol Koss, Pani Janina Peliksza-Tanan oraz Pan Karol Stachura.

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z narady oraz materiałami szkoleniowymi, które udostępniamy w zakładkach "Informacje o szkoleniach i naradach" oraz "Prezentacje ze szkoleń".