W dniach 3-4 października 2019 r. w Czapielsku odbędzie się dwudniowe szkolenie pt.


„Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji i współpraca środowisk geodezyjnych
stymulatorem rozwoju nowoczesnej geodezji”
.

 

Organizatorami szkolenia są Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku
oraz Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego
oraz dla przedstawicieli większych firm geodezyjnych i kartograficznych oraz stowarzyszeń z regionu.