W dniach 3-4 października 2019 r. w Hotelu Venus w Czapielsku nad jeziorem Łapińskim odbyło się dwudniowe szkolenie pt. „Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji i współpraca środowisk geodezyjnych stymulatorem rozwoju nowoczesnej geodezji”.

Organizatorami szkolenia byli Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku oraz Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. W naradzie aktywnie uczestniczył Główny Geodeta Kraju – dr hab. inż. Waldemar Izdebski.

Celem organizowanego spotkania było omówienie bieżących problemów w dziedzinie geodezji i kartografii z jakimi zmagają się organy administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, a także wymiana doświadczeń dotyczących realizacji zadań organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z narady oraz materiałami szkoleniowymi, które udostępniamy w zakładkach "Informacje o szkoleniach i naradach" oraz "Prezentacje ze szkoleń".