Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich powołał z dniem 1 kwietnia 2020 r. Pana Andrzeja Żylisa na stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

 

Andrzej Żylis urodził się 3 września 1971 r.

Jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), na której w 1996 roku ukończył wyższe studia magisterskie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na kierunku Geodezja i Kartografia. Na ww. uczelni ukończył również Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne. Posiada ponadto świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie w zakresie wyceny nieruchomości. 

Pracę zawodową rozpoczął jako asystent geodety w Biurze Usług Geodezyjno-Kartograficznych „GEOMETR” s.c. w Tczewie. Po zmianie miejsca zamieszkania pracował w  Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Elblągu Rejonowy Oddział w Kwidzynie, a następnie nawiązał współpracę z tamtejszym Zakładem Usług Geodezyjno-Kartograficznych „GEOMETRA”.

W dniu 20 listopada 1999 uzyskał uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu nr 1 i 2. W tym samym roku założył własną działalność gospodarczą.

Od 2004 roku jest też wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

W 2015 r. rozpoczął swoją pracę w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku inspektora wojewódzkiego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z dniem 12 lutego 2018 r. objął stanowisko Kierownika Oddziału Geodezji i Kartografii w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Pan Andrzej Żylis na stanowisku Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zastąpił odchodzącego na emeryturę Pana Krystiana Kaczmarka, któremu za zasługi dla geodezji Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich w obecności Wicewojewody Pomorskiego Mariusza Łuczyka wręczył nadany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości.