W dniu 26 maja 2020 r. odbyła się wideokonferencja Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z Geodetami Powiatowymi Województwa Pomorskiego oraz Geodetą Województwa Pomorskiego.

Celem organizowanego spotkania było omówienie bieżących spraw w dziedzinie geodezji i kartografii oraz problemów z jakimi zmagają się organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w czasie pandemii.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pan Andrzej Żylis przywitał uczestników szkolenia oraz przedstawił nowo powołane kierownictwo Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Panią Janinę Peliksza-Tanan – Kierownika Oddziału Geodezji i Kartografii oraz Panią Hannę Jończak-Wiosna – Zastępcę Kierownika Oddziału Geodezji i Kartografii.

Pan Andrzej Żylis zaprezentował również swoją wizję kierowania Inspekcją. Jednym z założeń jest zwiększenie bieżącego monitorowania działalności organów oraz współpraca z powiatami w celu stworzenia nowoczesnej i sprawnej administracji geodezyjnej i kartograficznej. PWINGIK w ramach nadzoru chce dążyć do stałego wzrostu jakości orzekania oraz do informatyzacji służby geodezyjnej i kartograficznej, aby likwidować zbędne bariery administracyjne m.in. na linii wykonawca – organ administracji.

Na naradzie zostały poruszone także tematy dotyczące prowadzenia i aktualizacji przez Marszałka Województwa Pomorskiego BDOT10k i wojewódzkiego Geoportalu. Omówiony został również postęp prac w zakresie wprowadzenia układu wysokościowego PL-EVRF2007NH oraz informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pan Andrzej Żylis podziękował przedstawicielom powiatów za dotychczasową pracę w czasach pandemii oraz zauważył, że ta wyjątkowa sytuacja pokazała jak ważna jest informatyzacja zasobu i wykorzystywanie e-usług np. elektronicznych narad koordynacyjnych, czy możliwość elektronicznej obsługi interesanta.   

Efektem pandemii jest również konieczność dokonania zmian w Planie Kontroli PWINGiK na 2020 rok. Z uwagi na to, że na trzy miesiące wstrzymane zostały kontrole w Starostwach Powiatowych niezbędne było zmniejszenie liczby kontroli planowych. Ponadto w tym roku (a być może również w latach następnych) czynności kontrolne będą przeprowadzane zdalnie bez konieczności wyjazdu do jednostek kontrolowanych.

Na zakończenie narady Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego podziękował uczestnikom za ich udział w wideokonferencji.