31 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z którą dziennik praktyki zawodowej wydaje Główny Geodeta Kraju.

Dz.U. z 2020 r. poz. 276 – link

Zmiana ustawy wprowadzona została ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. z 2020 r. poz. 782 – link

Ponadto 31 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1321 – link

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego życzy sukcesów zawodowych wszystkim geodetom z województwa pomorskiego, którzy przez ostatnie 6 lat byli zainteresowani uzyskaniem uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii i odebrali dzienniki praktyki zawodowej w naszej Inspekcji.