Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało opublikowane w dniu 21 sierpnia 2020 r.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1429 – link

 

Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dz.U. 2011 Nr 263, poz. 1572 – link

 

31 lipca 2020 r. w życie weszły również rozporządzenia dotyczące:

  • uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

           Dz.U. z 2020 r. poz. 1321 – link

  • wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

         Dz.U. z 2020 r. poz. 1316 – link

  • wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

         Dz.U. z 2020 r. poz. 1322 – link

  • baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

          Dz.U. z 2020 r. poz. 1304 – link

 

 Zachęcamy do zapoznania się z nowymi przepisami.