W tym roku z uwagi na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i w trosce o zdrowie uczestników nie odbędzie się zaplanowane na październik spotkanie pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz przedsiębiorców i stowarzyszeń z regionu organizowane co roku przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.