W dniu 2 lutego 2021 r., przy wsparciu Głównego Geodety Kraju, odbyła się, w formie wideokonferencji, narada Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z organami administracji geodezyjnej i kartograficznej województwa pomorskiego.

W naradzie wziął udział Główny Geodeta Kraju Pan Waldemar Izdebski, pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Geodeci Powiatowi powiatów i miast na prawach powiatów województwa pomorskiego oraz Geodeta Województwa Pomorskiego.

Celem organizowanego spotkania było omówienie stopnia wdrożenia e-usługi elektronicznych narad koordynacyjnych na terenie województwa pomorskiego oraz wysłuchanie przedstawicieli powiatów z jakimi problemami technicznymi i organizacyjnymi zmagają się na etapie wdrażania ww. funkcjonalności.

Z uwagi na to, że w województwie pomorskim większość powiatów prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny z wykorzystaniem oprogramowania EWID, na naradę zaproszony został Pan Jacek Łaguz Dyrektor Generalny „Geomatyka-Kraków” s.c., aby wyjaśnić wątpliwości jej uczestników dotyczące zagadnień technicznych i funkcjonalności oprogramowania WebEWID.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pan Andrzej Żylis przywitał uczestników narady, a w szczególności Głównego Geodetę Kraju Pana Waldemara Izdebskiego, Pana Jacka Łaguza oraz przedstawicieli pomorskiej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Główny Geodeta Kraju w swoim wystąpieniu omówił stan wdrożenia elektronicznych narad koordynacyjnych na terenie całego kraju. Z przedstawionych danych wynika, że od 2018 roku ilość powiatów które wdrażają e-narady koordynacyjne systematycznie wzrasta. Jak zaznaczył Pan Waldemar Izdebski przy wsparciu Głównego Geodety Kraju i Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jesteśmy w stanie wdrożyć elektroniczne narady koordynacyjne w większości powiatów województwa pomorskiego do końca 2021 roku.

Pan Andrzej Żylis przedstawił zalety wdrażania nowych technologii w administracji geodezyjnej i kartograficznej. Zachęcał wszystkich przedstawicieli powiatów do wdrożenia e-usług w tym elektronicznych narad koordynacyjnych oraz podziękował za zaangażowanie przedstawicieli pomorskich powiatów w to przedsięwzięcie.

Następnie głos zabrał Pan Ryszard Mąkosa Geodeta Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Słupsku, który jako pierwszy w województwie pomorskim wdrożył elektroniczne narady koordynacyjne. W powiecie słupskim narady koordynacyjne funkcjonują w formie elektronicznej od roku. Zalety wdrożenia elektronicznej narady koordynacyjnej w swojej prezentacji przedstawiła Pani Agata Ludko pracownik Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Następnie dokonano analizy stanu wdrożenia elektronicznych narad koordynacyjnych w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego oraz zdiagnozowano i omówiono przyczyny braku wdrożeń tej funkcjonalności.

Na zakończenie narady Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego podziękował Głównemu Geodecie Kraju i pracownikom Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii za wsparcie techniczne podczas organizacji narady oraz uczestnikom za ich czynny udział w wideokonferencji.