15 lutego 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie robocze Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z Geodetami Powiatowymi województwa pomorskiego. Podczas wideokonferencji kontynuowano tematykę podniesioną na naradzie 12 stycznia 2022 roku związaną z uruchomieniem usług WFS (ang. Web Feature Service) służących do pobierania danych z powiatowych baz danych.

Na zaproszenie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w spotkaniu roboczym udział wziął przedstawiciel firmy Geomatyka-Kraków, która stworzyła oprogramowanie wykorzystywane w większości powiatów województwa pomorskiego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wynikiem spotkania jest uzyskanie przez pomorskie powiaty deklaracji uruchomienia przedmiotowych usług sieciowych. Jednakże, w ocenie twórcy oprogramowania, spełnić należy określone wymagania m.in. dotyczące gotowości sprzętowej.