W dniach 23-24 czerwca 2022 r. w Gołuniu odbyła się kolejna cykliczna narada robocza Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z przedstawicielami organów administracji geodezyjnej i kartograficznej województwa pomorskiego. W naradzie wzięli udział Geodeta Województwa Pomorskiego Pan Tomasz Jewsienia, Geodeci Powiatowi powiatów i miast na prawach powiatów województwa pomorskiego, a także ich współpracownicy realizujący na co dzień zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej. Było to pierwsze spotkanie stacjonarne po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

W trakcie narady poruszone zostały tematy związane z weryfikacją wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zapoznano również uczestników narady z wynikami przeprowadzonych przez Pomorskiego WINGiK-a kontroli planowych oraz przedstawiono zauważone problemy związane z przeprowadzaniem kontroli w trybie zdalnym.

Poza tym omówiono również zagadnienie wykorzystywania danych powiatowych w realizacji zadań Marszałka Województwa Pomorskiego, procedurę gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz dyskutowano na tematy zgłoszone przez poszczególnych uczestników narady związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego bardzo serdecznie dziękuje za liczny i aktywny udział w spotkaniu mając nadzieję, że przyczyni się ono do poprawy sprawności działań organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa pomorskiego.