2 września 2022 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Olecku odbyło się Seminarium szkoleniowe z udziałem p.o. Głównego Geodety Kraju Pani Alicji Kulki, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pani Mirosławy Wojciuk oraz wiceprezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich i zarazem Redaktor Naczelnej Przeglądu Geodezyjnego Pani Ludmiły Pietrzak.

Seminarium szkoleniowe towarzyszyło odbywającym się w dniach 1-3 września 2022 r. w Olecku XXXVIII Mistrzostwom Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym o Puchar Głównego Geodety Kraju, w których udział wzięła również Pani Małgorzata Dargacz pracownik Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Zakres tematyczny seminarium obejmował:

  • analizę obecnego stanu geodezji i kartografii i plany Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na przyszłość, które przedstawione zostały przez p.o. Głównego Geodety Kraju,
  • omówienie procedury przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków przedstawione przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
  • wybrane zagadnienia związane z udostępnianiem materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przedstawione przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,

a także

  • problematykę linii brzegu w pracach geodezyjnych z punktu widzenia wykonawcy i administracji, którą omówiła Pani Ludmiła Pietrzak.

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego składa serdeczne podziękowania za możliwość udziału w seminarium, które stanowiło doskonałą okazję do wymiany poglądów na tematy dotyczące obecnego stanu prawnego w geodezji i kartografii.