W dniach 27-28 kwietnia 2023 r. w Rewie (gmina Kosakowo) odbyła się kolejna cykliczna narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa pomorskiego.

W naradzie wzięli udział p.o. Głównego Geodety Kraju (gość honorowy narady) Pani Alicja Kulka, Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pan Andrzej Żylis, Geodeta Województwa Pomorskiego Pan Tomasz Jewsienia, Geodeci Powiatowi powiatów i miast na prawach powiatów województwa pomorskiego, a także ich współpracownicy realizujący na co dzień zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Swoją obecnością naradę uhonorował także Wójt Gminy Kosakowo Pan Marcin Majek oraz Starosta Nowodworski Pan Jacek Gross.

Zaproszonym gościem i prelegentem narady był dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH, który przedstawił wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków.

W trakcie narady poruszone zostały również tematy związane z nowymi schematami plików wymiany danych GML, weryfikacji spójności przekazywanych jako wyniki prac geodezyjnych zbiorów danych, terminowością weryfikacji wyników prac geodezyjnych, procedur aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Omówiono także bieżące zagadnienia problemowe Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa pomorskiego.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego bardzo serdecznie dziękuje za liczny i aktywny udział w spotkaniu mając nadzieję, że przyczyni się ono do jeszcze sprawniejszego działania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.