29 czerwca 2023 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zorganizował w formie wideokonferencji naradę roboczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa pomorskiego.

W spotkaniu wzięli udział geodeta województwa, geodeci miejscy i powiatowi oraz pracownicy wojewódzkiej inspekcji geodezyjnej i kartograficznej w Gdańsku.

Poruszono między innymi tematy:

  • terminowości weryfikacji operatów technicznych za I kwartał 2023 r.,
  • dostosowania baz danych do obowiązujących przepisów prawa,
  • modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
  • finansowania zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dziękuje uczestnikom narady za aktywny udział w dyskusji i konstruktywne uwagi.