Zgodnie z Ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z 23 stycznia 2009 roku - Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie: kieruje nią, koordynuje i kontroluje jej działalność; zapewnia warunki skutecznego jej działania i ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania. Kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, wykonują określone w ustawach zadania i kompetencje w imieniu wojewody lub w imieniu własnym.

W skład wojewódzkiej administracji zespolonej w Pomorskiem wchodzą: 

Nazwa jednostki

Adres pocztowy

Telefon,
e-mail/ adres www

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

ul. Okopowa 19
80-819 Gdańsk

tel. 58 321 59 00
www.pomorska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

ul. Sosnowa 2
80-251 Gdańsk

tel. 58 347 78 00
www.straz.gda.pl

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

tel. 58 322 29 00
www.kuratorium.gda.pl

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych WIJHARS w Gdańsku

ul. Polska 15
81-969 Gdynia

tel. 58 660 55 30
www.wijhars.gdansk.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

ul. Na Stoku 48
80-874 Gdańsk

 

tel. 58 302 36 35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.iorin.gda.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej w Gdańsku

 

ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk

tel. 58 300 00 92
www.wiif.gdansk.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

ul. Trakt
Św. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk-Lipce

tel.58 309 49 11 (do 13:00)
www.gov.pl/web/wios-gdansk

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku

ul. Marii Konopnickiej 4
80-240 Gdańsk

tel. 58 341-08-77
www.ihgd.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

ul. Na Stoku 50
80-958 Gdańsk

tel. 58 302 32 52
www.gdansk.wiw.gov.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

 

ul. Dyrekcyjna 2/4
80-852 Gdańsk

tel. 58 301 62 67
www.ochronazabytkow.gda.pl

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 

ul. Łąkowa 37/38
80-769 Gdańsk

 

tel. 58 305 19 74

bip.gda.winb.gov.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku

ul. Jaśkowa Dolina 50,
80 – 251 Gdańsk

tel.: 58 - 524 – 12 – 80
fax: 58 - 524 – 12 –92
http://www.witd.gdansk.pl/

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

ul. Dębinki 4
80-211 Gdańsk

 

Tel. 58 344-73-00
Fax 58 520-32-53
www.wsse.gda.pl

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

 

Tel.: 58 307 75 01
Fax: 58 307 75 21
WIGiK

 

Chcesz wyrazić opinię na temat pracy administracji zespolonej? Napisz do nas (kliknij tutaj)