Jeżeli podczas załatwiania sprawy w Urzędzie dostrzegliście, że obsługujący Państwa pracownik podejmował działania o charakterze korupcyjnym, lub jego zachowanie było rażąco niezgodne z Zasadami Etyki Służby Cywilnej, możecie Państwo zgłosić powyższe zdarzenie Doradcy Etycznemu funkcjonującemu w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Każde zgłoszenie zostanie szczegółowo wyjaśnione, a niewłaściwe zachowania wyeliminowane w celu zapewnienia najwyższych standardów etycznych wśród pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.


 Zgłoszeń można dokonywać:

  • Pocztą na adres:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk